מנכ"ל ובעלים חברת ROM

הרצאות מפי ד"ר מוריה לוי:

דוברים נוספים באירוע טכנולוגיות ניהול ידע חדשות

Open Accessibilty Menu