התכנסות וארוחת בוקר

מפגש טכנולוגיות ניהול ידע חדשות, רביעי, 5 בספטמבר 2018, 08:30

הרצאות נוספות באירוע טכנולוגיות ניהול ידע חדשות

Open Accessibilty Menu