מסחור ידע מקצועי

מפגש טכנולוגיות ניהול ידע חדשות, רביעי, 5 בספטמבר 2018, 10:50

שווקים דיגיטליים למסחר בטובין שונים התפתחו למכביר, אולם טרם נוצרו שווקים כאלה לידע מקצועי. ההרצאה תפרט את הסיבות לכך ותציע את הדרכים ש Otica.ai מפתחת להתגברות על החסמים שמונעים את הפיכתו של ידע ממשאב פנימי בלבד למוצר סחיר.

ישראל פישר

ישראל פישר

מנהל מקצועי, פישר בכר חן וול אוריון ושות'

Otica.ai

הרצאות נוספות באירוע טכנולוגיות ניהול ידע חדשות

Open Accessibilty Menu